Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)

mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

Barfix Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Rekisterinpitäjä:
Barfix Oy

Y-tunnus 0781280-2
Lahnuksentie 215
01840 Klaukkala
+358 10 4229980

Rekisterinpitäjän toimiala: Juomien annostelulaitteiden valmistus, maahantuonti, asennus, huolto ja myynti

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Mikko Myyryläinen, toimitusjohtaja
+358 400 665888

Rekisterin nimi:
Barfix Oy:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keruu perustuu joko asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen tai asiakassuhteeseen.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: yritys, nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, laskutustiedot.

Asiakasrekisteritietoja käytetään:
Asiakassuhteen hoitamiseen, palveluistamme kertomiseen, laskutukseen, asiakkuuden
ylläpitämiseen, asiakkaan ja yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamiseen sekä henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteriasiat: Rekisteriä koskevia kysymyksiä ja palautetta sekä pyynnöt kerätyistä tiedoista nähtäväksi  tai niiden poistamisesta rekisteristä voi lähettää osoitteeseen: mikko@barfix.fi

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Keräämämme tiedot ovat asiakkaidemme antamia tietoja ja hankittuja tietoja käyttäen yleisesti saatavilla olevia lähteitä kuten asiakkaiden omia kotisivuja sekä muita julkisia lähteitä.

Keräämme tietoja www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.